Lär dig ett nytt språk mycket snabbare än med vanliga lärometoder 

– och det med bara 17 minuter per dag!

Den här kursen är inte som andra språkkurser:

  • Du behöver endast studera 17 minuter per dag!
  • Du kommer att förundras över hur fort du kan prata språket flytande.
  • Dina omväxlande dagliga uppgifter och ett stort urval av lärometoder kommer att motivera dig till att lära dig mer.
  • Språkkurser som är lätta att använda med ett klart och strukturerat upplägg.
  • Alla ord och texter blir upplästa av personer som har språket som modersmål: Så lär du dig ett autentiskt språk, så som det verkligen uttalas.
  • Nyaste versionen: Samtliga kurser bearbetades och aktualiserades komplett 2018.
  • Med 17 Minute Languages' unika lärometod för långtidsminnet kan du extra snabbt lära dig ett nytt språk.
  • Vi har redan sålt fler än 540,000 språkkurser!

Vilket språk vill du lära dig?